Δημιουργούμε εργαστήρια γεμάτα γέλια και γνώση

Για πρώτη φορά, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και σχεδιάζουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ρομποτικής, βασισμένο στις δικές τους ανάγκες. Είναι μία διαφορετική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής, δημιουργικής κατασκευής, ανακαλυπτικής έρευνας και συνεργασίας. Δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν της γνώσεις τους με πρακτικό τρόπο με τη χρήση των μαθηματικών, της φυσικής, του σχεδίου και της έρευνας.

The best time for workshops is now!!

Δημιουργούμε εργαστήρια γεμάτα γέλια και γνώση

Για πρώτη φορά, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και σχεδιάζουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ρομποτικής, βασισμένο στις δικές τους ανάγκες. Είναι μία διαφορετική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής, δημιουργικής κατασκευής, ανακαλυπτικής έρευνας και συνεργασίας. Δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν της γνώσεις τους με πρακτικό τρόπο με τη χρήση των μαθηματικών, της φυσικής, του σχεδίου και της έρευνας.

Παίζουμε και εξασκούμε τη φαντασία μας

Νέοι εκπαιδευτές που εξοικειώνονται στην τεχνολογία, με ικανότητα να προσεγγίζουν τη γνώση διαφορετικά! Ηands on δραστηριότητες στις οποίες εκπαιδευτές παιδιά και γονείς δημιουργούν μαζί και εξασκούν τη φαντασία τους. Νέοι ερευνητές, εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, δάσκαλοι με εμπειρία σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα, Robotics Expert's και φυσικά ΠΑΙΔΙΑ από 5 έως 15+. Όλοι μαζί σε ένα Brainstorming ιδεών που γίνονται πράξη!

Πολυδιάστατο πρόγραμμα με βάση τη ρομποτική και τις κατασκευές LEGO®

Ρομποτική, χτίσιμο κατασκευών με LEGO®, σχέδιο δύο διαστάσεων, κατασκευές τριών διαστάσεων, χρήση της φαντασίας για την ανακάλυψη προβλημάτων και της δημιουργικότητας για την επίλυση τους, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της περιγραφικής έκφρασης. Τα παιδιά περνούν μέσα από το σχέδιο και τη ζωγραφική από δύο σε 3 διαστάσεις, κατανοούν έννοιες του χώρου, μεγέθη, συσχέτιση αριθμών και έννοιες προγραμματισμού. Ταυτόχρονα εξασκούν και κοινωνικές δεξιότητες, συνεργάζονται σε μικρές ομάδες μαθαίνουν να παρουσιάζουν τις ιδέες τους και να εκφράζονται με πολλαπλούς και δημιουργικούς τρόπους!

Τα workshops γίνονται αποκλειστικά με μικρά γκρουπ που ακολουθούν ένα ειδικά σχεδιασμένο κύκλο εργαστηρίων ανάλογα με τις ηλικίες, ο οποίος ολοκληρώνεται σε 24 συναντήσεις διάρκειας ενός διδακτικού διώρου η κάθε μία. Πραγματοποιούνται κύκλοι εργαστηρίων για παιδιά που ξεκινούν τώρα ή για παιδιά που συμμετείχαν σε προηγούμενο κύκλο εργαστηρίων.

The best time for workshops is now!!

Για πρώτη φορά, εξ αποστάσεως Remote WORKSHOPS* ρομποτικής και κώδικα για παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας! Κύκλοι εργαστηρίων μηχανικής κατασκευής και δραστηριοτήτων STEAM, με αγορά ή δανεισμό του εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Τώρα έχουν όλοι την ευκαιρία να αποκτήσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπου και αν βρίσκονται!

Οδηγίες εγγραφής στα Workshops* ρομποτικής

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα Workshops* ρομποτικής της Education Unlimited χρειάζεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Συμπληρώνετε την αίτηση δόκιμου μέλους που βρίσκεται παρακάτω. Εντός της ίδιας μέρας θα σας αποσταλεί μήνυμα με τον μοναδικό κωδικού μέλους του παιδιού σας.
  2. Συμπληρώνετε την κατάλληλη φόρμα με τον χώρο που επιθυμείτε να συμμετέχετε στα Workshops*.
  3. Στο πεδίο που σας ζητάει τον κωδικό μέλους, εισάγετε τον κωδικό που σας έχει αποσταλεί.
  4. Αφού πατήσετε υποβολή στην φόρμα, η εγγραφή σας στα Workshops* έχει ολοκληρωθεί.

Παίζουμε και εξασκούμε τη φαντασία μας

Νέοι εκπαιδευτές που εξοικειώνονται στην τεχνολογία, με ικανότητα να προσεγγίζουν τη γνώση διαφορετικά! Ηands on δραστηριότητες στις οποίες εκπαιδευτές παιδιά και γονείς δημιουργούν μαζί και εξασκούν τη φαντασία τους. Νέοι ερευνητές, εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, δάσκαλοι με εμπειρία σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα, Robotics Expert's και φυσικά ΠΑΙΔΙΑ από 5 έως 15+. Όλοι μαζί σε ένα Brainstorming ιδεών που γίνονται πράξη!

Πολυδιάστατο πρόγραμμα με βάση τη ρομποτική και τις κατασκευές LEGO®

Ρομποτική, χτίσιμο κατασκευών με LEGO®, σχέδιο δύο διαστάσεων, κατασκευές τριών διαστάσεων, χρήση της φαντασίας για την ανακάλυψη προβλημάτων και της δημιουργικότητας για την επίλυση τους, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της περιγραφικής έκφρασης. Τα παιδιά περνούν μέσα από το σχέδιο και τη ζωγραφική από δύο σε 3 διαστάσεις, κατανοούν έννοιες του χώρου, μεγέθη, συσχέτιση αριθμών και έννοιες προγραμματισμού. Ταυτόχρονα εξασκούν και κοινωνικές δεξιότητες, συνεργάζονται σε μικρές ομάδες μαθαίνουν να παρουσιάζουν τις ιδέες τους και να εκφράζονται με πολλαπλούς και δημιουργικούς τρόπους!

Τα workshops γίνονται αποκλειστικά με μικρά γκρουπ που ακολουθούν ένα ειδικά σχεδιασμένο κύκλο εργαστηρίων ανάλογα με τις ηλικίες, ο οποίος ολοκληρώνεται σε 24 συναντήσεις διάρκειας ενός διδακτικού διώρου η κάθε μία. Πραγματοποιούνται κύκλοι εργαστηρίων για παιδιά που ξεκινούν τώρα ή για παιδιά που συμμετείχαν σε προηγούμενο κύκλο εργαστηρίων.

Για πρώτη φορά, εξ αποστάσεως Remote WORKSHOPS* ρομποτικής και κώδικα για παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας! Κύκλοι εργαστηρίων μηχανικής κατασκευής και δραστηριοτήτων STEAM, με αγορά ή δανεισμό του εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Τώρα έχουν όλοι την ευκαιρία να αποκτήσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπου και αν βρίσκονται!

Οδηγίες εγγραφής στα Workshops* ρομποτικής

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα Workshops* ρομποτικής της Education Unlimited χρειάζεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Συμπληρώνετε την αίτηση δόκιμου μέλους που βρίσκεται παρακάτω. Εντός της ίδιας μέρας θα σας αποσταλεί μήνυμα με τον μοναδικό κωδικού μέλους του παιδιού σας.
  2. Συμπληρώνετε την κατάλληλη φόρμα με τον χώρο που επιθυμείτε να συμμετέχετε στα Workshops*.
  3. Στο πεδίο που σας ζητάει τον κωδικό μέλους, εισάγετε τον κωδικό που σας έχει αποσταλεί.
  4. Αφού πατήσετε υποβολή στην φόρμα, η εγγραφή σας στα Workshops* έχει ολοκληρωθεί.

Δηλώστε Συμμετοχή