ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΩΙΝΑ

Η Education Unlimited, καταργεί τα σύνορα της τυπικής εκπαίδευσης του σήμερα και εισάγει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλα τα παιδιά του αύριο.

Μέσα στην πενταετή του θητεία στον χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τον κώδικα και την εκπαιδευτική ρομποτική, η eduACT λαμβάνει πρωτοβουλίες στον χώρο της σύγχρονης εκπαίδευσης εφαρμόζοντας πρακτικές που έχουν στόχο την εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έχοντας κάνει τα πρώτα μας επιτυχή βήματα και προκειμένου να επιτύχουμε την παραπάνω σύνδεση, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια πλατεία της γνώσης, ώστε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους μας να διευρύνουν τις δράσεις του Σωματείου δίνοντας ευκαιρίες στη γνώση χωρίς διακρίσεις. Η eduACT Platia εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2018 στο κλείσιμο των 5 χρόνων λειτουργίας του Σωματείου και δεσμευτήκαμε να γίνει ο πομπός για τις καινοτομίες των επόμενων 2 χρόνων. Βασικό μας μέλημα ήταν να υπάρξει ο πομπός αυτός ως βάση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα να φτάνουν σε κάθε γωνιά της χώρας μας.

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Education Unlimited υλοποιεί το πρόγραμμα «Δημιουργικά Πρωινά». Το πρόγραμμα λειτουργεί επιτυχώς εδώ και δύο χρόνια και έχει φιλοξενήσει σχολεία απ' όλη την Ελλάδα, προγράμματα Erasmus, καθώς και περιβαλλοντικά προγράμματα. Επίσης, έχει δώσει τη δυνατότητα σε ομάδες παιδιών στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού να συμμετέχουν στα πιο καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα! Το πρόγραμμα αυτό αφορά επισκέψεις σχολείων με σκοπό την εξοικείωση των παιδιών με τη ρομποτική και την τεχνολογία, μέσα από την έρευνα, το παιχνίδι και την κατασκευή αυτόνομων ρομπότ.

Η Education Unlimited, καταργεί τα σύνορα της τυπικής εκπαίδευσης του σήμερα και εισάγει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλα τα παιδιά του αύριο.

Μέσα στην πενταετή του θητεία στον χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τον κώδικα και την εκπαιδευτική ρομποτική, η eduACT λαμβάνει πρωτοβουλίες στον χώρο της σύγχρονης εκπαίδευσης εφαρμόζοντας πρακτικές που έχουν στόχο την εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έχοντας κάνει τα πρώτα μας επιτυχή βήματα και προκειμένου να επιτύχουμε την παραπάνω σύνδεση, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια πλατεία της γνώσης, ώστε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους μας να διευρύνουν τις δράσεις του Σωματείου δίνοντας ευκαιρίες στη γνώση χωρίς διακρίσεις. Η eduACT Platia εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2018 στο κλείσιμο των 5 χρόνων λειτουργίας του Σωματείου και δεσμευτήκαμε να γίνει ο πομπός για τις καινοτομίες των επόμενων 2 χρόνων. Βασικό μας μέλημα ήταν να υπάρξει ο πομπός αυτός ως βάση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα να φτάνουν σε κάθε γωνιά της χώρας μας.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Education Unlimited υλοποιεί το πρόγραμμα «Δημιουργικά Πρωινά». Το πρόγραμμα λειτουργεί επιτυχώς εδώ και δύο χρόνια και έχει φιλοξενήσει σχολεία απ' όλη την Ελλάδα, προγράμματα Erasmus, καθώς και περιβαλλοντικά προγράμματα. Επίσης, έχει δώσει τη δυνατότητα σε ομάδες παιδιών στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού να συμμετέχουν στα πιο καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα! Το πρόγραμμα αυτό αφορά επισκέψεις σχολείων με σκοπό την εξοικείωση των παιδιών με τη ρομποτική και την τεχνολογία, μέσα από την έρευνα, το παιχνίδι και την κατασκευή αυτόνομων ρομπότ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου.

Τα παιδιά κατασκευάζουν το δικό τους ρομπότ χρησιμοποιώντας το σετ της LEGO® Education EV3 Mindstorms. Πρόκειται για μία άλλη προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους με πρακτικό τρόπο χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά, τη φυσική, το σχέδιο και την έρευνα.Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 ώρες (120 λεπτά) και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάλογα με την τάξη φοίτησης των παιδιών όλα τα παρακάτω:

• Κατασκευή Ρομπότ

• Προγραμματισμός Ρομπότ

• Έρευνα και Project

• Οπτικοακουστικό Υλικό

• LEGO activities

• Teambuilding - Brain Games και Ενημέρωση εκπαιδευτικών και παιδιών σχετικά με τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας & Καινοτομίας FIRST® LEGO® LEAGUE & FIRST® LEGO® LEAGUE Jr.

Αναλυτικότερα, ακολουθώντας την δομή και τις αξίες του Παγκόσμιου Διαγωνισμού ρομποτικής FIRST® LEGO® League, τα παιδιά:

Κατασκευάζουν σε ομάδες το δικό τους ρομπότ χρησιμοποιώντας το σετ της Lego® Education Ev3 Mindstorms και έρχονται σε επαφή με αρχές της μηχανικής. Στην συνέχεια, προγραμματίζουν το ρομπότ τους, έτσι ώστε να μπορεί να λύσει επιτυχώς μια από της αποστολές της φετινής πίστας του διαγωνισμού FLL με θέμα την αρχιτεκτονική και το χτίσιμο πόλεων. Μέσα από δοκιμές και αλλαγές προσπαθούν να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το κομμάτι αυτό του προγράμματος αποτελεί δείγμα του Robot Game, του διαγωνισμού.

Στο κομμάτι του Project και της έρευνας, τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες STEAM, συζητούν για τα προβλήματα σε κάποιο κτήριο ή δημόσιο χώρο της κοινότητάς τους και ετοιμάζουν την δική τους έρευνα. Σκοπός της δραστηριότητας είναι τα παιδιά να εντοπίσουν ένα πραγματικό πρόβλημα που σχετίζεται με την αρχιτεκτονική ενός κτηρίου ή ενός δημόσιου χώρου της κοινότητάς τους και να παρουσιάσουν μια νέα και καινοτόμο λύση για αυτό. Έτσι, τα παιδιά γνωρίζουν κάποια βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις/κοινότητες και τα προσεγγίζουν ερευνητικά με δημιουργικό τρόπο εξασκώντας έτσι την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της ομάδας.

Τόσο το ρομποτικό κομμάτι όσο και το κομμάτι του project υλοποιείται μέσα από ομαδικές δραστηριότητες ώστε τα παιδιά να μάθουν να συνεργάζονται και να λειτουργούν ως ομάδα σύμφωνα με τις αξίες του διαγωνισμού, Core Values, εξασκώντας έτσι κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες. Ο ευγενής ανταγωνισμός και η ομαδικότητα, ως βασικές αξίες του FIRST® LEGO® League, αποτελούν κύριο άξονα ολόκληρου του προγράμματος.Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν για τον διαγωνισμό και τις δράσεις του οργανισμού.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις της eduACT, της ΧΑΝΘ, έναν χώρο σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να εφαρμόζονται νέες εκπαιδευτικές πρακτικές, που κεντρίζουν το ενδιαφέρον τον παιδιών με πολλαπλά ερεθίσματα υπό την επιμέλεια της εκπαιδευτικής ομάδας του Φιλεκπαιδευτικού Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου eduACT – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, επίσημου διοργανωτή του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Έρευνας και Καινοτομίας FIRST® LEGO® LEAGUE & FIRST® LEGO® LEAGUE Jr.
Για να δηλώσετε συμμετοχή καλέστε μας στο: 6984332342

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου.

Τα παιδιά κατασκευάζουν το δικό τους ρομπότ χρησιμοποιώντας το σετ της LEGO® Education EV3 Mindstorms. Πρόκειται για μία άλλη προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους με πρακτικό τρόπο χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά, τη φυσική, το σχέδιο και την έρευνα.Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 ώρες (120 λεπτά) και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάλογα με την τάξη φοίτησης των παιδιών όλα τα παρακάτω:

• Κατασκευή Ρομπότ

• Προγραμματισμός Ρομπότ

• Έρευνα και Project

• Οπτικοακουστικό Υλικό

• LEGO activities

• Teambuilding - Brain Games και Ενημέρωση εκπαιδευτικών και παιδιών σχετικά με τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας & Καινοτομίας FIRST® LEGO® LEAGUE & FIRST® LEGO® LEAGUE Jr.

Αναλυτικότερα, ακολουθώντας την δομή και τις αξίες του Παγκόσμιου Διαγωνισμού ρομποτικής FIRST® LEGO® League, τα παιδιά:

Κατασκευάζουν σε ομάδες το δικό τους ρομπότ χρησιμοποιώντας το σετ της Lego® Education Ev3 Mindstorms και έρχονται σε επαφή με αρχές της μηχανικής. Στην συνέχεια, προγραμματίζουν το ρομπότ τους, έτσι ώστε να μπορεί να λύσει επιτυχώς μια από της αποστολές της φετινής πίστας του διαγωνισμού FLL με θέμα την αρχιτεκτονική και το χτίσιμο πόλεων. Μέσα από δοκιμές και αλλαγές προσπαθούν να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το κομμάτι αυτό του προγράμματος αποτελεί δείγμα του Robot Game, του διαγωνισμού.

Στο κομμάτι του Project και της έρευνας, τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες STEAM, συζητούν για τα προβλήματα σε κάποιο κτήριο ή δημόσιο χώρο της κοινότητάς τους και ετοιμάζουν την δική τους έρευνα. Σκοπός της δραστηριότητας είναι τα παιδιά να εντοπίσουν ένα πραγματικό πρόβλημα που σχετίζεται με την αρχιτεκτονική ενός κτηρίου ή ενός δημόσιου χώρου της κοινότητάς τους και να παρουσιάσουν μια νέα και καινοτόμο λύση για αυτό. Έτσι, τα παιδιά γνωρίζουν κάποια βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις/κοινότητες και τα προσεγγίζουν ερευνητικά με δημιουργικό τρόπο εξασκώντας έτσι την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της ομάδας.

Τόσο το ρομποτικό κομμάτι όσο και το κομμάτι του project υλοποιείται μέσα από ομαδικές δραστηριότητες ώστε τα παιδιά να μάθουν να συνεργάζονται και να λειτουργούν ως ομάδα σύμφωνα με τις αξίες του διαγωνισμού, Core Values, εξασκώντας έτσι κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες. Ο ευγενής ανταγωνισμός και η ομαδικότητα, ως βασικές αξίες του FIRST® LEGO® League, αποτελούν κύριο άξονα ολόκληρου του προγράμματος.Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν για τον διαγωνισμό και τις δράσεις του οργανισμού.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις της eduACT, της ΧΑΝΘ, έναν χώρο σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να εφαρμόζονται νέες εκπαιδευτικές πρακτικές, που κεντρίζουν το ενδιαφέρον τον παιδιών με πολλαπλά ερεθίσματα υπό την επιμέλεια της εκπαιδευτικής ομάδας του Φιλεκπαιδευτικού Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου eduACT – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, επίσημου διοργανωτή του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Έρευνας και Καινοτομίας FIRST® LEGO® LEAGUE & FIRST® LEGO® LEAGUE Jr.
Για να δηλώσετε συμμετοχή καλέστε μας στο: 6984332342