Αναπτύσσουμε δεξιότητες, ετοιμάζουμε τους επαγγελματίες του αύριο

Εξασκούμε τους νέους μέσα από ποικίλες δραστηριότητες για να οικοδομήσουν γνωστικές δεξιότητες - εφόδια για τους μελλοντικούς επαγγελματίες. Αξιοποιούμε την συνεχή αλλαγή και ανάπτυξη του μυαλού μας και την κατευθύνουμε ώστε να βελτιωθεί η συνολική μας απόδοση και η ποιότητα της ζωής μας. Η ανάληψη νέων δραστηριοτήτων μας «αναγκάζει» να σκεφτόμαστε και να μαθαίνουμε. Όπως πηγαίνουμε σε ένα γυμναστήριο, τρέχουμε ή περπατάμε για να οικοδομήσουμε την αντοχή μας, το ίδιο ακριβώς κάνουμε και με τον εγκέφαλό μας!

Αναπτύσσουμε δεξιότητες, ετοιμάζουμε τους επαγγελματίες του αύριο

Εξασκούμε τους νέους μέσα από ποικίλες δραστηριότητες για να οικοδομήσουν γνωστικές δεξιότητες - εφόδια για τους μελλοντικούς επαγγελματίες. Αξιοποιούμε την συνεχή αλλαγή και ανάπτυξη του μυαλού μας και την κατευθύνουμε ώστε να βελτιωθεί η συνολική μας απόδοση και η ποιότητα της ζωής μας. Η ανάληψη νέων δραστηριοτήτων μας «αναγκάζει» να σκεφτόμαστε και να μαθαίνουμε. Όπως πηγαίνουμε σε ένα γυμναστήριο, τρέχουμε ή περπατάμε για να οικοδομήσουμε την αντοχή μας, το ίδιο ακριβώς κάνουμε και με τον εγκέφαλό μας!

Καλλιέργησε το μοναδικό σου σετ δεξιοτήτων

Το Train Your Brain είναι μια διεπιστημονική δραστηριότητα, βασισμένη στις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης στις οποίες επικαλύπτονται γνωστικές και φυσικές πρακτικές. Με τη χρήση νέων εργαλείων και τεχνικών όπως είναι οι αρχές αλγοριθμικής σκέψης, σεναρίων ηγεσίας, ασκήσεων συνεργατικότητας και ομαδικότητας, δημιουργούμε ένα περιβάλλον βέλτιστων συνθηκών για τους νέους ώστε να καλλιεργήσουν το δικό τους μοναδικό σετ δεξιοτήτων, μέσω σεναρίων οικοδόμησης χαρακτήρα και αλληλεπιδράσεων σε ομάδες.

Αυτοπεποίθηση. Συνεργατικότητα. Αυτογνωσία.

Σκοπός μας είναι να καλλιεργήσουμε την αυτοπεποίθηση και την συνεργατικότητα στα πλαίσια ραγδαίας αλλαγής και καινοτομίας δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο σετ δεξιοτήτων, μέσω σεναρίων οικοδόμησης χαρακτήρα και ομαδικών αλληλεπιδράσεων.
Έχοντας διαρκώς στον πυρήνα του Train Your Brain:
- Ανάληψη πρωτοβουλιών.
- Διαχείριση συγκρούσεων.
- Αποτελεσματική ρύθμιση των συναισθημάτων.
- Συλλογική ανατροφοδότηση, θεμελιώνοντας έτσι ένα πλαίσιο προσέγγισης
της αυτογνωσίας.

Μία σπάνια διαμορφωτική εμπειρία μάθησης γίνεται πραγματικότητα μέσα από πολυδοκιμασμένες τεχνικές που εκτελούνται από εκπαιδευτές με μεγάλη εμπειρία στο Train Your Brain. Στελεχώνουν κάθε εργαστήριο, υποστηρίζουν τις νέες ομάδες και θωρακίζουν τους συμμετέχοντες για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε μελλοντική πρόκληση στη ζωή τους.

Καλλιέργησε το μοναδικό σου σετ δεξιοτήτων

Το Train Your Brain είναι μια διεπιστημονική δραστηριότητα, βασισμένη στις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης στις οποίες επικαλύπτονται γνωστικές και φυσικές πρακτικές. Με τη χρήση νέων εργαλείων και τεχνικών όπως είναι οι αρχές αλγοριθμικής σκέψης, σεναρίων ηγεσίας, ασκήσεων συνεργατικότητας και ομαδικότητας, δημιουργούμε ένα περιβάλλον βέλτιστων συνθηκών για τους νέους ώστε να καλλιεργήσουν το δικό τους μοναδικό σετ δεξιοτήτων, μέσω σεναρίων οικοδόμησης χαρακτήρα και αλληλεπιδράσεων σε ομάδες.

Αυτοπεποίθηση. Συνεργατικότητα. Αυτογνωσία.

Σκοπός μας είναι να καλλιεργήσουμε την αυτοπεποίθηση και την συνεργατικότητα στα πλαίσια ραγδαίας αλλαγής και καινοτομίας δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο σετ δεξιοτήτων, μέσω σεναρίων οικοδόμησης χαρακτήρα και ομαδικών αλληλεπιδράσεων.
Έχοντας διαρκώς στον πυρήνα του Train Your Brain:
- Ανάληψη πρωτοβουλιών.
- Διαχείριση συγκρούσεων.
- Αποτελεσματική ρύθμιση των συναισθημάτων.
- Συλλογική ανατροφοδότηση, θεμελιώνοντας έτσι ένα πλαίσιο προσέγγισης
της αυτογνωσίας.

Μία σπάνια διαμορφωτική εμπειρία μάθησης γίνεται πραγματικότητα μέσα από πολυδοκιμασμένες τεχνικές που εκτελούνται από εκπαιδευτές με μεγάλη εμπειρία στο Train Your Brain. Στελεχώνουν κάθε εργαστήριο, υποστηρίζουν τις νέες ομάδες και θωρακίζουν τους συμμετέχοντες για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε μελλοντική πρόκληση στη ζωή τους.